Polityka Prywatnosci

Polityka Prywatnośi | Polityka Plików Cookies


Serwisu Internetowego http://cordpoland.com/

Informacje wstępne

Począwszy od 25 maja 2018 r. zaczynają obowiązywać na terenie całej UE nowe przepisy o ochronie danych osobowych wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Z tego względu, w niniejszym dokumencie przekazujemy Ci m.in. informację o podstawach prawnych przetwarzania Twoich danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.


Czym są dane osobowe? Co oznacza przetwarzanie danych osobowych?

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, w tym np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.


Kim jest administrator danych osobowych? Kto jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem ze strony http://cordpoland.com/?

Administratorem danych osobowych jest podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
Administratorem Twoich danych osobowych, które mogą być przetwarzane w związku z korzystaniem z serwisu internetowego http://cordpoland.com/jestCORD Worldwide Ltd Sp. z o.o. Oddział w Polsce, ul. Krasickiego 35, 02-611 Warszawa („Administrator”).
Możesz kontaktować się z Administratorem w sprawach dotyczących Twoich danych osobowych wysyłając wiadomość na adres: halo@cordww.com


Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

W związku z korzystaniem z serwisu internetowego http://cordpoland.com/Twoje dane przetwarzane są w niezbędnym, minimalnym zakresie wymaganym do świadczenia usługi korzystania z serwisu na pożądanym poziomie. Jeśli korzystasz lub zamierzasz skorzystać z usługi newsletter, Twoje dane przetwarzane są w celu realizacji tej usługi.

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych uzależniona jest od tego w jaki sposób korzystasz z serwisu internetowego http://cordpoland.com/. Jeśli jedynie odwiedzasz wspomniany serwis internetowy lub chcesz skontaktować się z Administratorem telefonicznie, bądź drogą mailową, podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes prawny realizowany przez Administratora.

Jeśli korzystasz lub zamawiasz usługę newsletter i jesteś już w jakiś sposób powiązany z Administratorem (jesteś jego Klientem lub działasz na jego rzecz), wówczas podstawą prawną przetwarzania danych również jest uzasadniony interes prawny realizowany przez Administratora. Jeśli takie powiązanie nie występuje, wówczas podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda.


Jak długo dane osobowe są przetwarzane?

Czas, przez jaki Administrator może przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania.
W przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody.
W przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu lub do momentu otrzymania sprzeciwu osoby, której dane dotyczą, co do dalszego przetwarzania, tylko w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje.


Czy dane osobowe udostępniane są podmiotom trzecim?

Twoje dane osobowe przekazywane są innym podmiotom wyłącznie, gdy jest możliwe zgodnie z obowiązującym prawem. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim, Administrator przewiduje postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa.

Twoje dane osobowe przekazywane do: CORD Worldwide LTD, London,12-14 Denman Street, W1D 7HJ, Wielka Brytania oraz do właściciela i administratora serwisu mailchimp – The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, Atlanta, Georgia – który ma swoją siedzibę na terytorium państwa trzeciego, tj. Stanów Zjednoczonych Ameryki. Podstawą ich przekazania jest Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE – USA (tzw. Tarcza Prywatności).


Jakie Prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia: prawo żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych, prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo żądania przeniesienia Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami (tj. w określonych przypadkach), prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przysługuje Ci też prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w sytuacji, gdy podstawą prawną przetwarzania jest usprawiedliwiony interes Administratora lub gdy przetwarzanie danych następuje na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Dodatkowo w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie zgody, masz prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


Pliki Cookies

W ograniczonym zakresie Administrator może zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem tzw. plików cookies znajdujących się w serwisie internetowym http://cordpoland.com/. Pliki cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na Twoim urządzeniu (komputerze, urządzeniu mobilnym) w czasie korzystania z serwisu internetowego. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych w serwisie internetowym lub potwierdzeniu, że widziałeś określone treści wyświetlane w serwisie. Serwis internetowy http://cordpoland.com/stosuje następujące rodzaje plików cookies:

„Niezbędne” pliki cookies pierwszego stopnia pozwalające na funkcjonowanie strony oraz mogące być czytane tylko przez nią.

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli masz konto i zalogujesz się na tej witrynie, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone kiedy zamkniesz przeglądarkę.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Pod tym linkiem http://ciasteczka.eu/#jak-wylaczyc-ciasteczka znajdziesz informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, by ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.


Informacje końcowe

Administrator dokonuje regularnego przeglądu niniejszej polityki prywatności i dokonuje jej zmian w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych. O zmianie polityki prywatności Administrator informuje w serwisie internetowym http://cordpoland.com/lub poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail (o ile takim adresem dysponuje).